Tai Chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centre of Taoist Arts Golden Hill °Zlatý Kopec°

.

.

× RODO: Używamy "ciasteczek" aby Twoje odwiedziny naszej strony przebiegały jeszcze sprawniej. Więcej informacji o polityce prywatności można znależć tutaj. Kliknij na "x" aby zamknąć tą notatkę i wrócić do przeszukiwania strony.


Artykuły międzynarodowej Szkoły Tai Chi

"Centrum Sztuk Taoistycznych Zlatý Kopec"

Tai Chi Chuan - system zdrowotny

            Trzynaście rozpraw o Tai Chi Chuan        Podstawowy kanon Tai-Chi

Więcej informacji na temat tych i innych książek można znależć po adresem:
www.medium.com.pl

Tai Chi Chuan - system zdrowotny

Największym pragnieniem każdego człowieka jest długie życie w dobrym zdrowiu. Dotyczy to nie tylko ciała, ale i umysłu. Ich funkcje powiązane są ze sobą na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Jeżeli odczuwamy słabość fizyczną, to cierpi umysł i na odwrót. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem trzeba umieć uwolnić się od stresów codziennego życia. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie różnych metod regeneracyjnych. Jedną z nich jest sztuka Tai Chi Chuan.

Już ok. 4.5 tysiąca lat temu uprawiano w Chinach specjalne ćwiczenia zdrowotne. Wykonywano je w wolnym tempie i skupieniu, łącząc z właściwym oddychaniem. Ćwiczenia te powstały w wyniku obserwacji zjawisk przyrody, życia roślin i zachowania się zwierząt. Długotrwałe i systematyczne ich wykonywanie przynosiło nie tylko znakomite efekty zdrowotne, ale również mistrzowską sprawność w walce wręcz.

Tai Chi Chuan zaliczane jest do tzw. "wewnętrznych" systemów Kung fu. Ruch wykonuje się powoli i płynnie, a trening sprawia wrażenie łagodnego w porównaniu z zachodnim obrazem dynamicznych form walki. Stale rosnąca popularność tej sztuki najlepiej świadczy o jej skuteczności. Tai Chi uprawia się w Chinach, Japonii i innych krajach Azji. Zdobyło popularność w USA i Europie, a ostatnimi laty również w Polsce.

Systematycznie uprawiane Tai Chi Chuan jest początkowo swoistą gimnastyką zdrowotną, pobudzającą swobodny przepływ energii witalnej w organizmie. Praktyka odbywa się w skupieniu i jest medytacją w ruchu. Po dłuższym okresie systematycznej pracy ćwiczący uzyskuje zdrowie psychofizyczne, głęboką samoświadomość, a także umiejętności przekraczające niejednokrotnie granice wyobraźni. Na mistrzowskim poziomie Tai Chi Chuan jest sztuką walki wykorzystującą działanie praw natury.

Tradycyjnie w systemie tym nie nadaje się ćwiczącym stopni, bo Tai Chi zmierza do doskonałości a ta jest nieograniczona. Wytrwały praktyk nagradzany jest uzyskaniem wewnętrznego piękna i pokoju.

Tai Chi Chuan może być wykonywane przez każdego, bez względu na płeć, wiek i kondycję. Jako środek profilaktyczny i leczniczy wywiera ono wszechstronny wpływ na stan organizmu ludzkiego a efekt jego działania jest długofalowy.

Aspekt zdrowotny Tai Chi Chuan jest ściśle powiązany ze specyfiką tego systemu. Wykonywane ćwiczenia wymagają wysokiego stopnia koncentracji umysłu. Sprzyja to wzmocnieniu i udoskonaleniu centralnego układu nerwowego, który kontroluje i reguluje działanie wszystkich innych systemów i organów, zapewniając im większą żywotność.

Ruch w Tai Chi Chuan musi być prowadzony płynnie i wolno, dzięki czemu można go świadomie korygować. systematyczne wykonywanie określonych ćwiczeń uelastycznia ciało i jest ono wtedy jak woda. Kiedy pozwala się jej płynąć, to zawsze jest świerza i czysta.Tai Chi w optymalny sposób ćwiczy mięśnie, ścięgna, stawy i szczególnie korzystnie wpływa na kręgosłup, którego właściwe ułożenie ułatwia rozluźnienie całego ciała.

Praktyka Tai chi Chuan wymaga świadomej koordynacji oddychania z wykonywanym ruchem. Zwiększa sie efektywność wymiany gazowej, lepsza jest cyrkulacja krwi i limfy. Właściwie prowadzony oddech wpływa na pracę przepony, która mechanicznie stymuluje funkcje narządów wewnętrznych. Odciąża to serce i poprawia trawienie.

Cały organizm podlega korzystnemu działaniu Tai Chi. Następuje uregulowanie ciśnienia tętniczego, przemiany materii i pracy gruczołów dokrewnych. Ćwiczenie z partnerem pozwala dostrzec nieuświadomione napięcia i uczyć się ich pozbywać w kontakcie z drugim człowiekiem.

Jako część przyrody, podlegamy tym samym co ona prawom. Studiując Tai Chi Chuan praktycznie poznajemy swój organizm a także cały Wszechświat.System ten jest dokładnie przez swoich twórców przemyślany. Zawiera empirycznie zdobywaną wiedzę opartą na szczegółowej znajomości człowieka i praw przyrody, którym on podlega. Dzięki praktyce Tai Chi można pozbyć się napięć i stresów, pomóc sobie w wielu schorzeniach i uzyskać poprawę kondycji psychofizycznej.

Sztuka ta jest bardzo popularna na świecie i uprawiają ją ludzie różnych zawodów, m.in. artyści i naukowcy. Jest wykorzystywana jako forma terapii w chorobach układu kostnego, krwionośnego, oddechowego i innych, a także w dolegliwościach psychosomatycznych, w leczeniu nerwic i uzależnień. Tai Chi stosuje się w teatrach jako formę kształcenia świadomości i ruchu u aktorów. Używają go sportowcy wyczynowi w celu zdobycia umiejętności opanowania środka ciężkości ciała, a także kierowcy wyścigowi i rajdowi dla poprawy koncentracji uwagi i refleksu oraz dla zdobycia umiejętności uwalniania się od stresów i napięć. W niektórych krajach Tai Chi jest elementem szkolenia pilotów samolotów ponaddźwiękowych oraz specjalistów od ochrony rządów w celu wyćwiczenia błyskawicznej reakcji na zmiany sytuacji.

Ewa Iskrzyńska
 
 
 

Informacje

 

E-mail : info@taichi-goldenhill.info

www.zlatykopec.org