Tai Chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centre of Taoist Arts Golden Hill °Zlatý Kopec°

.

.

× RODO: Używamy "ciasteczek" aby Twoje odwiedziny naszej strony przebiegały jeszcze sprawniej. Więcej informacji o polityce prywatności można znależć tutaj. Kliknij na "x" aby zamknąć tą notatkę i wrócić do przeszukiwania strony.


Artykuły międzynarodowej Szkoły Tai Chi

"Centrum Sztuk Taoistycznych Zlatý Kopec"

Tai Ki Kung (Tai Chi Kung)

tai chi

Tai Ki Kung (Tai Chi Kung) jest sztuką tworzenia, przywracania i zachowania psychofizycznej równowagi w sobie i swoim otoczeniu.
Jest to sztuka dostrzegania i odnajdywania harmonijnych proporcji w nieustannych przemianach yin yang.

Tai Ki Kung Chang San Fung - Praktyka Tai Ki (Tai Chi) zgodnie z zasadami opisującymi działanie energii Chi i metodami pracy z Chi przekazanymi przez Chang San Fenga.

Sztuka Tai Ki Kung jest unikalnym, mało znanym stylem Tai Chi pochodzącym z południowych Chin, z Kantonu.

Została sprowadzona do Europy, do Włoch, w latach 80 dwudziestego wieku przez Dr. Ming Wonga C.Y. ucznia mistrzów: Wong Mou Wana i Men Tou Chi.

Tai Ki to Tai Chi w języku kantońskim (zapisane we włoskiej transkrypcji fonetycznej).
Termin ten odnosi się do zasady filozoficznej opisującej stan dynamicznej równowagi energii Chi (wzajemnych przemian Yin i Yang).
Działanie zasady Tai Ki (uzupełniania się przeciwieństw) możemy zaobserwować w każdym przejawie procesu życia.
Najbliższym nam przykładem jest nasz własny oddech, który jest jednym z najważniejszych przejawów energii Chi.
W każdym oddechu mamy wdech (yin) przechodzący w wydech (yang).
Obie fazy oddechu wzajemnie się dopełniają w rytmie Tai Ki (Tai Chi), towarzyszącym nam nieprzerwanie przez całe życie.

Kung oznacza pracę, praktykę, doświadczenie zdobywane z upływem czasu przez praktyczne działanie.

Termin kung w nazwie stylu podkreśla znaczenie praktyki w dochodzeniu do rozumienia zasady równowagi Tai Chi (Tai Ki) i rozwijania umiejętności zastosowania tej zasady.

Tai Ki Kung jest, kompletną wszechstronną i ciekawą metodą pracy nad sobą.
Jest sztuką tworzenia wewnętrznej równowagi, medytacji, walki (samoobrony) i pielęgnacji zdrowia.

Praktyka Tai Ki Kung oparta jest przede wszystkim o dwie podstawowe formy:
Forma Ojca (Niebo) i forma Matki (Ziemia). Symbolika nazw tych form jest opisana w tradycyjnej chińskiej medycynie i Księdze Przemian - I Ching.

Forma Ojca (Niebo) zawiera ćwiczenia Tao In - „9 małych niebios” służące między innymi otwarciu sytemu meridianów i regulacji toku energii Chi w całym organizmie.
Forma Matki (Ziemia) jest praktyką „Trzynastu podstawowych form Tai Chi”:
Ośmiu przemian yin yang (pustki i pełności) znanych też jako „Osiem trygramów” lub „Osiem bram” oraz „Pięciu kroków” związanych z teorią „Pięciu przemian (Pięciu elementów)”.
Zawarte w formie Matki „Trzynaście podstawowych form Tai Chi” lub inaczej trzynaście chin (jin) jest nie tylko fundamentem Tai Ki Kung ale także każdego stylu Tai Chi Chuan (Tai Ki Kun w języku kantońskim). Z „Trzynastu podstawowych form Tai Chi” składa się też Tuishou i Ta lu podstawowe bardzo ważne podstawowe ćwiczenia z partnerem w Tai Chi Chuan.

Kluczową rolę w praktyce stylu Tai Ki Kung oprócz formy Ojca i Matki,
spełniają też:

Medytacja w pozycji siedzącej i w pozycjach stojących na przykład, pozycja „Góry” „Naturalna” i inne.

Indywidualna praktyka Tan Pin - Złota pigułka (zewnętrzna nazwa - Prosty bicz), której zadaniem jest między innymi rozwijanie tak zwanej wewnętrznej siły.

Oraz praktyka Tap Sao - ćwiczenie Tai Chi (Tai Ki) z partnerem „Rozmowa (przez działanie, bez słów) o równowadze i braku równowagi”.
Jednym z najważniejszych zadań Tap Sao jest rozwijanie „Nasłuchującego Chin (jin) i „Interpretującego Chin (jin). Umiejętności związanych z wyczuwaniem i interpretacją zmian w ruchu energii.
Techniki Tap Sao mają wiele wariantów i są oparte o elementy formy Ojca i Matki.
Wymienione przeze mnie fundamentalne metody pracy w Tai Ki Kung są bazą tworzenia nieskończonej ilości wariantów technik i metod stylu.
Są jak korzenie drzewa, które nieustannie trzeba rozwijać. Im wyższe drzewo tym mocniejsze musi mieć korzenie.

Tomasz Nowakowski
Londyn, Wielka Brytania 02.03.2010
Copyright Tomasz Nowakowski
 

Informacje

 

E-mail : info@taichi-goldenhill.info

www.zlatykopec.org